Remi 500 pravila


Remi 500 pravila

Kliknite na dugme i pogledajte interaktivni Remi 500 demo primer!

Broj igrača: Remi 500 se igra sa 2 do 4 igrača za stolom.

Karte: jedan standardni špil karata sa dva džokera.

Cilj igre: Pobednik igre je igrač koji prvi dostigne ili pređe unapred dogovoreni broj bodova (singl turniri) ili onaj koji ima najveći broj bodova na kraju igre (brze keš igre). To ćete da uradite izlaganjem karti na stol u setovima, nizovima ili nadogradnjom - u bilo koje vreme (za razliku od ostalih remi igara u kojima morate da skupite određeni broj bodova u kartama da bi mogli uopšte da se izložite po prvi puta).

 Četiri boje

 Rummy 500 Card suitsRummy 500 Card suitsRummy 500 Card suitsRummy 500 Card suits

 

 

 Karte i njihova vrednost

 

Rummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card values

2 Bodovi 3 Bodovi 4 Bodovi 5 Bodovi 6 Bodovi

Rummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card values

 7 Bodovi 8 Bodovi 9 Bodovi 10 Bodovi 10 Bodovi

Rummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card valuesRummy 500 card values

 10 Bodovi 10 Bodovi 1/11/15 Bodovi 15 Bodovi

 

Igra

Prema Remi 500 pravilima svaki igrač počinje igru sa 7 karata, dok ostatak karti formira špil sa kojeg igrači vuku karte tokom igre. Na početku jedna karta se okreće sa licem prema gore i predstavlja prvu kartu u špilu za izbacivanje.

Jedan krug igre u Remi 500 igri ima tri dela:

*Povlačenje - Igrači započinju svoj krug povlačenjem jedne karte. Oni mogu izabrati da li će kartu povući sa osnovnog špila ili sa špila za izbacivanje.

Moguće je da povučete bilo koju kartu sa špila za izbacivanje, ali uz dva uslova:

1. Ako igrač odluči da uzme neku kartu iz sredine špila za izbacivanje, tada mora da uzme i sve karte koje se nalaze iznad te koju je izabrao.

2. Ako igrač na taj način uzme više od jedne karte iz špila za izbacivanje, karta koju je izabrao (najdonja u toj grupi) mora da bude iskorištena isti taj krug kao deo izloženog seta karti, kao karta za nadogradnju ili kao karta kojom će se zameniti džoker. Međutim, ako igrač povuče samo prvu kartu sa vrha špila za izbacivanje, može da ju iskoristi za traženi set karata, da zameni džokera ili da je zadrži u ruci. Ta karta ne mora da bude upotrebljena isti taj krug, ali ne može da bude izbačena isti taj krug.

*Nadogradnja - Znači dodavanje karti na već postojeće setove. Igrači mogu da rade nadogradnju izloženih setova u bilo kom trenutku, bez obzira da li su se izložili. Tokom svog kruga, nakon povlačenja karte, oni mogu da izlože karte na stol. Igrači mogu da izlože iskombinovane setove ili nizove karti, ili da jednostavno dodaju kartu na postojeće setove. Igrači koji rade nadogradnju, tj. dodaju karte dobijaju bodove za svaku dodanu kartu.


*Izbacivanje - Svaki krug mora da bude završen sa izbacivanjem karte na polje za izbacivanje. Karta koja se povuče sa špila za izbacivanje ne može da bude izbačena u istom krugu. Ako je igrač povukao više karata on može da izbaci bilo koju od tih karata, osim one najdonje zbog koje je i povukao više od jedne karte.

 

Kliknite ovde da bi pročitali više o preporučenim strategijama za Remi 500.

Pobeda i bodovanje

Igra može da se sastoji od više rundi.

Runda završava kada:

*Nema više preostalih karti u špilu.

*Jedan od igrača se rešio svih karti koje je držao u ruci (nakon što je onu zadnju izbacio).

Bodovanje runde: Formula za računanje bodovanja runde je jednostavna: Zbir svih karti koje ste izložili na stol (setovi, nizovi, nadogradnja) minus zbir karti preostalih u vašoj ruci (kazneni bodovi) na kraju runde. Kada računate bodove za preostale karte u ruci, Kec i džoker nose 15 bodova svaki. Zapamtite da na kraju runde možete da imate i negativan skor, ako je vrednost karti koje su vam ostale u ruci veća od vrednosti onih karti koje ste izložili na stol.

Pobeđivanje: U singl turnirima, igra je završena kada jedan igrač dostigne unapred dogovoreni, ciljani broj bodova. Ako više igrača dostigne ili upiše veći broj bodova od potrebnog, pobeđuje onaj igrač sa najboljim rezultatom, tj. sa najviše skupljenih bodova. U brzim keš igrama, pobednik je onaj igrač koji upiše najbolji rezultat nakon što se igra završi (1-3 rundi). Na Multi turnirima, pobednik je onaj igrač koji zadnji ostane za finalnim stolom.

Ako je rezultat nerešen:
Brze keš igre - Ako je rezultat nerešen nagrada se deli jednako između tih igrača.

Singl turniri - Ako je rezultat nerešen, igrači koji nisu dostigli potreban rezultat (unapred postavljen) biće udaljeni sa stola, a oni koji su prešli taj prag (a rezultat je nerešen) igraće tajbrek runde dok se ne dođe do pobednika.

Multi turniri (na više stolova) -  Ako je rezultat nerešen, igrač sa najvećim skorom iz svojih izloženih setova i nadogradnji je pobednik. Ako su igrači i dalje izjednačeni onda je pobednik onaj igrač koji ima najmanju ukupnu vrednost karata koje drži u ruci.

Grupisanje čipova na Multi turnirima (na više stolova)
Čipovi se dele samo nakon što su svi rezultati sabrani. Pobednik runde je igrač sa najvećim brojem ciljanih bodova. Nakon što su rezultati sabrani pobednik dobija čipove od svojih protivnika. Grupa čipova je izračunata prema razlici između bodova poraženih igrača i bodova pobednika, pomnoženo sa BPČ (bodova po čipu).

Primer: Goran je osvojio rundu (u toj rundi BPČ=3) i ima 100 bodova. Sanja ima 70 bodova i Dejan ima 60 bodova. Sanja daje Goranu 90 čipova (30 bodova razlike puta BPČ). Dejan daje Goranu 120 čipova.

Primer 2: Marina je osvojila rundu sa 60 bodova (BPČ=2). Predrag ima 0 bodova, a Vanja ima 10 bodova. Predrag daje Marini 120 čipova. Vanja daje Marini 140 čipova.

 

Payment Methods